1988 - Beograd - Galerija "Kolarac"

Kamen sabira, knjiži i pamti. Za promenu oblika praga na crkvi u Hilandaru bilo je potrebno osamsto godina trenja, habanja, obućom kaluđera pri ulasku i izlasku. Prag se po sredini otanjio za deset santimetara. Udubio se žljeb na kamenom obodu bunara u nekom dalmatinskom selu trenjem konopca kojim je izvlačena kofa sa vodom. Za nepoznat broj godina.