2005 - Beograd - Galerija ULUS

Prihvatam kamen kao već stvoreno živo biće planete.
Detalji