Nešto između

Od sablazni do potpune apstrakcije, ali ista tema.


Brodovi


Eros

Erotika i Venere plodnosti su moja okupacija za ceo život. Puno sam ih uradio, a malo sačuvao, za proteklih trideset godina. Malih su dimenzija, rade se brzo, od najbližeg bačenog kamena, kao skice, i najčešće poklanjaju.Uskrs


Skice