Simpozijumi - veliki formati

Promena kamena usled erozije i spiranja ima čudovišne sličnosti sa problemom prikazivanja draperije u kamenoj skulpturi.

Razmeštanje masa je građevinarstvo, a tretman površine je kultura. Tektonikom je razmeštena stenska masa, a vremenom je obrađena njena površina.

Putovanja su obavezna, jer na njima čovek može sa samim sobom da se vidi. Putujem na istok, putujem na zapad, putujem nazad pa idem napred. Pre mene, čak nekoliko vekova, u Baru je živeo jedan vrsni kamenorezas, klesar, Miha Baranin. Radio je u Baru, Studenici, Dubrovniku ... Da li se njemu plaćalo ili je darivao, ko to sada zna? Idem, putujem, klešem, ostavljam trag i o sebi ne mislim kao o pojedincu, i o mojom skulpturi kao o tački, nego kao o kontinuitetu, neskromno rečeno, Mediterana, gde god on u svetu bio.Kipar 2015.

Nemačka 2014.

Alexandria 2014.

INDIJA, Hyderabad 2013.

MONTE NEGRO, Danilovgrad 2012.


Kikinda, Srbija, Umetnička kolonija Tera, 2011.


Nemačka, Berachausen, 2010.


Belgija, Međunarodni simpozijum Sprimont, 2009.


Srbija, Beograd-Zvečanska, 2009.


Srbija, Beograd-Bežanija, 2008.


Argentina, Međunarodni simpozijum, 2008.


Srbija, RTS umetnička kolonija, Zlatibor, 2007.


Srbija, Aranđelovac, Međunarodna smotra "Mermer i zvuci", 2007.


Bugarska, Sofija, Prvi balkanski simpozijum skulpture, 2007.


Egypt, Alexandria, Biblioteka Aleksandrina, 2007.


Egypt, Aswan, Dvanaesti međunarodni simpozijum, 2007.


Grčka, Atina, 2006.


Srbija, Beograd, Ada ciganlija, 2002.


Crna Gora, Plav, 1999.


Srbija, Svilajnac, 1998.


Crna Gora, Bar, 1989.


Jugoslavija, Danilovgrad, 1985.